Specialistenlijst

Hieronder vindt u een lijst van alle specialisten uit onze basisteksten.

Ik heb 2 specialisten uit mijn tekst: (Davina Crombez)

  • specialist 1:

Ethische adviescommissie van de universiteit = De primaire taak van de Adviescommissie is het voorkomen van uitvoering van WMO-plichtige onderzoeksvoorstellen zonder de daarvoor wettelijk verplichte toetsing.
Daarnaast adviseert de Adviescommissie, waar nodig, voorstellen aan te passen waardoor uitvoering van onderzoek op ethisch en juridisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden.
Tenslotte verzorgt de Adviescommissie onderwijs voor studenten, docenten en onderzoekers.

https://www.han.nl/onderzoek/werkveld/projecten/ethische-adviescommissie-onderzoek/

  • specialist 2:

Gezinswetenschappen= Dit is een opleiding in bachlor diploma. Tijdens de opleiding Gezinswetenschappen leer je gezinnen, partners en kinderen te begeleiden. In het eerste jaar staan vooral algemene menswetenschappen zoals Sociologie, Filosofie, Psychologie en Pedagogie op het programma. In het tweede jaar focus je op het gezin zelf. Je bestudeert de relatie tussen partners: de partnerkeuze, seksualiteit en communicatie tussen gezinsleden. Ook de ouder-kindrelatie en de opvoeding komen op de voorgrond: wat is een ‘goede’ opvoeding en hoe kun je ouders ondersteunen?

https://www.odisee.be/nl/gezinswetenschappenvoorvolwassenen