Organisaties

Hier plaatst elke leerling zijn/haar organisaties die in hun basistekst zitten.

Davina Crombez:
In mijn tekst waren er geen organisaties te vinden.

Ook ik (Samantha Vandekerckhove) vond geen organisaties in mijn basistekst.

Baarte Vercruysse:
In mijn basistekst worden geen organisaties vermeld.

Elise Vanhoonacker werd 1 organisatie/dienst vermeld.

*OenG (Onderwijs en gezondheidszorg)
Wordt ook wel het vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs genoemd.
Een nieuwsblad waarop je je kan abonneren als je relevante informatie wil te weten komen met betrekking op de sector.
informatie gevonden: https://onderwijsengezondheidszorg.nl/over/oeng-nieuwsbrief.html
O%20en%20G.png

Maud Wijckaert (2)

*GGD Amsterdam: lokale gezondheidsdienst van Amsterdam, Diemen en de Amstellandgemeenten. Het doel van deze lokale GGD-afdeling is het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid in het werkgebied.

*NSPOH: De Netherlands School of Public and Occupational Health is een opleidingsinstelling die in 2003 is ontstaan uit een fusie van de Netherlands School of Public Health (NSPH) en de Netherlands School of Occupational Health (NSOH)

Iza Vercruysse

Organisaties :

  • De GGD Amsterdam: Geneeskundige en gezondheidsdienst Amsterdam; is een lokale gezondheidsdienst van Amsterdam, Diemen en de Amstellandgemeenten. Het doel van deze lokale GGD-afdeling is het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid in het werkgebied.
  • De NSPOH: De Netherlands School of Public and Occupational Health; is een opleidingsinstelling die in 2003 is ontstaan uit een fusie van de Netherlands School of Public Health (NSPH) en de Netherlands School of Occupational Health (NSOH). De NSPOH levert als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsparticipatie.
  • VOvA Amsterdam: is een openbare scholengroep voor het voortgezet onderwijs in Amsterdam. De scholen van het VOvA verzorgen de onderwijsloopbaan van jongeren en alles wat daarmee samenhangt. Ze bieden hen de beste kans op een toekomst.

Zanne Ver Eecke

  • AAAS: American Association for the Advancement of Science. Ze streven ernaar dat de wetenschap, techniek en innovatie over heel de wereld bevorderd wordt ten voordele van de bevolking.
  • APA: American Psychiatric Association: organisatie bestaande uit verschillende psychiaters.

Nikita De Coninck:

- Second life Is een virtuele driedimensionale wereld, het is gelanceerd als een computerplatform
https://nl.wikipedia.org/wiki/Second_Life

- World of Warcraft
Is een massively multiplayer online roleplaying game
https://nl.wikipedia.org/wiki/World_of_Warcraft

Organisaties Camille Verhaest

->-Digistap vzw

Beschrijving:
Dit is een organisatie die de digitale kloof wil verkleinen. Ze willen mensen in contact brengen met digitale toepassingen van computer, GSM, MP3-speler, tablet, … Dit doen ze via workshops en cursussen.
4.1.2 MAKS vzw

Beschrijving:
Deze organisatie stimuleert bewoners uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest -met een focus op Kuregem en Oud-Molenbeek- om op zoektocht te gaan naar hun talenten en competenties.

—>MAKS bestaat uit drie afdelingen:

 Maks Digitaal:
Stimuleert jongeren en ouderen om zich digitaal te ontplooien

 Maks Werk:
Helpt werkzoekenden om werk te vinden via individuele begeleiding, groepssessies en opleidingen

 Maks Grafisch Bureau:
Is een sociaal economieproject voor grafische vormgeving, met voornamelijk klanten uit het Brussels gewest.

—> Bednet
Beschrijving:
Deze organisatie zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit. Leerlingen die langdurig of regelmatig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden. Bednet is gratis voor gezin en school.