Bronnenlijst

Hier vindt u al de bronnenlijsten. Zet je naam bij je bronnen.

Davina Crombez bronnenlijst:

Ang, C. (2017). Internet habit strengt hand online communication: Exploring gender defferences. Computers inhuman Behavior, p. 1-6.

Aula, P. (2011). Meshworked reputation: Publicists’ views on the reputational impacts of online communication. Public Relations Review, p. 28-36.

Be.STAT. (2017). ICT en internetgebruik bij individuen tussen 16 en 74 jaar. België

Be.STAT. (2018). ICT gebruik in huishoudens, Brussels Gewest

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van aanvragen tot afwijking van de decretaal bekrachtigde eindtermen en ontwikkelingsdoelen (14 april 2008). Informatie- en communicatietechnologie in het basis-en secundair onderwijs.

Boudry, E, Schols, M, Vandoninck, S, Vanwynsberghe, H en Herbots, K. (2017) Jongeren en digitale media. Kinderen afschermen is geen goed idee. Sociaal. Net.

Broothaerts, N. (2010). Het lespakket stop cyberpesten. Brussel: Child focus.

Buschman, J, Wilcox, D en Foulger, S. (2008). Onderzoek met de polygraaf naar betekenissenbetreffende de seksuele voorgeschiedenis onder 25 Nederlandse mannen diekinderporno hadden gedownload. Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk.(29), p. 36-48.

Child Focus. (9 februari 2016). Safer Internet Day. België: Child Focus.

De Lombaerde,S . (2014) Mediaverslaving en cyberpesten: project.

De Vilder, W. (2003). Koppen: De jacht op cyberpedofielen. Lolo Ferrari

Deboutte, G. (2017). Pesten en cyberpesten in het onderwijs: praktijk en beleid voor een veilige leeromgeving. Kalmthout: Pelckmans Pro.

Decreton, J. en Heirman, M. (2003) Vlaamse belforten. Werelderfgoed. Leuven: Davidsfonds

Heirman, M. (1988).Naar een onveroverbaar Europa: de kracht van civiele afschrikking en sociale verdediging. Antwerpen: Heirman.

Delver,B, Hop, L en Watzema L. (2007). Pesten is laf! Cyberpesten is laffer. Haarlem: Vives Media.

Dielens, J en Bahri, R. (5 augustus 2011). (A)sociale media?. Brussel: VRT.

Pauwelyn, V. (2007). De grootste internetgevaren voor jongeren: tv-uitzendingen. Torhout: KATHO-department.

Festl, R en Quandt, T. (2016). The Role of Online Communication in Long-Term Cyberbullying Involvement Among Girls and Boys. Journal of Youth and Adolescence, p 1931-1945.

Geerling,R. (2016). Waar zullen we het niet over hebben. Sociaal Bestek. P.37-37.

Hendrickx, F. (2013) Social media and labour law. Dublin

Herbert, R, Buysse, A, Ponnet, k en Pichal, B. (2001). Advancing advanced Mind-reading Tests: Empathic Accuracy in Adults with a Pervasive Developmental Disorder. The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, pp. 271-278.

Mortelmans ,D. Ponnet, K. (2016) Levenslooprisico’s: Werk, overlevingspensioen en armoederisico bij Belgische weduwen. Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid (4), p. 659-681.

Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven (11 mei 1994) inwerkingtreding, art. 8.

Say No! (8 augustus 2008). Sensibiliseringscampagne tegen online seksuele afpersing van jongeren.

Schelpe, D. (2011) Cyberpesten bij obesitaspatiënten: Het ontwikkelen van een psycho-educatie voor 12 tot 19 jarige Nederlandstalige obesitaspatiënten aanwezig in het Zeepreventorium De Haan.

Stop cyberpesten (2010) Departement Onderwijs en Vorming. Strategische Beleidsondersteuning.

Symons, K, Ponnet, K, Walrave, M en Heirman, W. (2017). A qualitative study into parental mediation of adolescents’ Internet use, p. 423-432.

Symons, K. (2003). Kort Toppen bij paprika. Proeftuinnieuws, 3, p. 42-43.

Symons, K., Ponnet, K., Walrave, M., Heirman, W. (2017). A qualitative study into parental mediation of adolescents' internet use. Computers in Human Behavior, p.423-432

Symons, K., Ponnet, K., Walrave, M., Heirman, W. (2017). Parental Knowledge of Adolescents’ Online Content and Contact Risks. Journal of youth and Adolescence,2, p. 401-416

TVDZM. (2018).Straffen met uitstel voor kindermishandeling. Het laatste nieuws Mechelen. P.19

Van der Linde, I en Lingsma, T. (2018). We zijn ook van slag: De strijd tegen kinderporno. De groene Amsterdammer. (142),p. 22-27.

Van Ouytsel, J., Walrave, M. en Ponnet, K.(2015) Like it or not?: Hoe sociale media hun intrede doen op school? Welwijs: wisselwerking, onderwijs en welzijnswerk(4), p. 7-10

Van Ouytsel, J., Walrave, M., Ponnet, K., Heirman, W. en D’Haenens, L. (2014) Prevalentie van sexting bij Vlaamse jongeren: een verkende studie. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie(4), p. 114-126

Van Wijk, A. (2010). Downloaders van kinderporno: een overzicht van de literatuur. Tijdschrift van veiligheid. (9), p.46-56.

Verbod van misbruik van recht. (11 mei 1994). Inwerkingtreding, art. 17.

Verleysen, E. (2012) Cyberpesten in het zesde leerjaar basisonderwijs: Onderzoek in twaalf basisscholen waar Vrij CLB Ninove actief is.

Vis, J. (2016). Sociaal werkers en het welzijn van ouderen. Geron. P. 29-31.

Walrave, M en Heirman Wannes. (2010). Cyberbullying: Predicting Vivtimisation and Perpetration. Children and society, p 59-72.

Weyns, T, Verschueren, K en Colpin, H. (2015) Gedrag leerkracht bepaald sociaal gedrag leerlingen. Metro.

Willems, W. en Heirman, M. (1984) Hoogvliegers over de Lage Landen. De F-16 verovert de wereld. Antwerpen: Cammaert.

Samantha Vandekerckhove bronnenlijst:
Allan, S. (2012). Online news reporting of crisis events: Investigating the role of citizen witnessing. In E. Siapera & A. Veglis (eds.), The Handbook of Global Online Journalism (pp. 331-352). Boston: WileyBlackwell.
Cottle, S. (2009). Global Crisis Reporting: Journalism in the Global Age. Maidenhead: Open University Press.
De Keyser, J. & Raeymaeckers, K. (2012). The printed rise of the common man, Journalism Studies, 13(5-6), 825-835.
Dewey, T., Kaden, J., Marks, M., Matsushima, M. & Zhu, B. (2012). The Impact of Social Media on Social Unrest in the Arab Spring. Final report prepared for Defense Intelligence Agency. Geraadpleegd op 29 mei 2013 op: http://publicpolicy.stanford.edu/system/files/SocialMedia_FINAL%2020%20 Mar.pdf.
Gans, H. (1979). Deciding what’s news. New York: Pantheon Books.
Golding, P. & Elliot, P. (1979). Making the News. London: Longman.
Hannerz, U. (2004). Foreign news: Exploring the world of foreign correspondents. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Harrison, J. (2010). User-generated content and gatekeeping at the BBC hub, Journalism Studies, 11(2), 243-256.
Kaplan, A.M. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons, 53, 59-68.
Reich, Z. (2009). Sourcing the News. Key Issues in Journalism – An Innovative Study of the Israeli Press. Cresskill, NJ: Hampton Press.
Wall, M. (2005). Blogs of War? Weblogs as News, Journalism, 6(2), 153-172.
Howard, P.N. & Hussain, M.M. (2011). The role of digital media, Journal of Democracy, 22(3), 35-48.
Mitchelstein, E. & Boczkowski, P.J. (2009). Between tradition and change. A review of recent research on online news production, Journalism, 10(5): 562-586.
Opgenhaffen, M., Corten, M. & d’Haenens, L. (2011). Nieuwsvaardig. Een crossmediale competentiematrix voor journalisten. Leuven: LannooCampus.
Paterson, C. (2011). The International Television News Agencies: The World from London. New York: Peter Lang.

Baarte Vercruysse

Wagenaar, S. & Hulsebosch, J. (2013). Deel 2 Aan de slag met sociale media in teams en organisaties. Hoofdstuk 8 online samenwerken in teams. In S. Wagenaar & J. Hulsebosch (red.), En nu online, sociale media voor professionals, organisaties en trainers (pp. 113-132). Tweede herziene druk. Houten: Bohn Strafleu van Loghum.

Wagenaar, S., Raamsdonk, H., (2010). Het lerengebruiken van sociale media: Leren in organisaties 10, 30-32.

Wagenaar, S. & Hulsebosch, J (2016). Leren in tijden van tweets, apps & likes: de invoeld van sociale technologie. Utrecht: Kessels en Smit Publishers

Frijters, M., Wagenaar, S., (2005). Onderwijs en gezondheidszorg: Resultaatgericht leren en ontwikkelen (I) vol.29, 224-227

Kimball, E. (2008).Spiritual development in youth worker . New Directions for Youth Development, nr 118, 111-114.

Wenger-trayner, E. & Fenton, M. & Huntchinson, S. & Kubiak, C. & Wenger-Trayner, B. (2014). Learning in landscapes of practice. Routledge.

Wenger-Trayner, E. & White, N. & Smith, J. (2002). Digital Habitats. Harvard Business School Press.

D’Haenens, L. & Vandoninck, S. (2012). Kids online: vaardigheden, kansen en risico’s van kinderen en jongeren op internet. Gent: Academia press

Walrave, M. & Van Ouytsel, J. (2014). Mediawijs online; jongeren en sociale media. Tielt. Lannoo

De Keyser, H. & De Ridder, K. & Verleijen, J. (2013). Sociale media op school: zet jou school op de digitale kaart. Brussel: Politeia

Clément, J., (2011). Gebruik van sociale media in crisiscommunicatie. Brugge: Kortom

Erreygers, S. (2017). cyberpesten: noden en initiatieven in Vlaanderen. Ledenblad van het COV, nr 1, 22-24.

Stafleu van Loghum, B. (2012). Internetverslaving: een groeiend fenomeen. Psychopraktijk, Vol.4(2), 39

Hoeymans, N. (2012). Sociale media in preventie en zorg: kunnen we nog zonder?. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, Vol.90(3), 131

Geukens, T. (2017). De ondersteuning van sociale media bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden van jongeren in de psychiatrie [bachelorproef]. Diepenbeek: UC Limburg Diepenbeek. Geraadpleegd via: Teneo http://eu.alma.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation= resolveService& package_ service_id=2219294887560001471&institutionId=1471&customerId=1470

Carpentier, M. (2013). Mijn school op sociale media [theses]. Turnhout: Thomas More Kempen. Geraadpleegd via: Teneo http://eu.alma.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do? Operation =resolveService&package_service_id=2219294931190001471&institutionId=1471&customerId=1470

Hannes,T. (2018). Sociale media in Gemeenschapsinstelling De Zande Campus Ruiselede: liken of niet? [bachelorproef]. Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES Kortrijk. Geraadpleegd via: Teneo http://eu.alma.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=2219294887530001471&institutionId=1471&customerId=1470

Van Hecke, J., Nijs, D. & Dekelver, J. (2012) Internet als methodiek in de jeugdzorg. In J. Van Hecke, D. Nijs & J. Dekelver (red.), is je organisatie klaar voor sociale media? (pp. 62-68). Antwerpen: garant

Symons, K., Ponnet, K. & Walrave, M. & Heirman, W. (2017). Internet gebruik bij jongeren. Ouders kijken toe van op de zijlijn. Social net

De Schepper, K. & Royer, S. (2016). Tracking, sexting & cyberpesten strafbaar?. Tijdschrift voor informatica, Telecommunicatie en Recht Vol.72, 3-3

Vasanth, R. & Swamy, S. (2013) Social Media’s Impact on Teenagers. In R. Vasanth & S. Swamy (red.), Corss-Cultural Design. Methods, practice, and Case Studies (pp. 477-485). Berlin: Springer

Schoondorp, M. (12-03-2010). Social media en de kansen voor het onderwrijs. Nederland: Surfnet/kennisnet Innovatieprogramma

Van den Broeck,I. (2008). Cyberpesten- Aanpak & preventie [Theses]. Mechelen: Katholieke Hogeschool Mechelen.

Vincent, P. (30, november, 2018). “Surfen op de digitale snelweg is als leren fietsen: begeleid je kinderen!”. Gazet van Antwerpen, 7.

Meeuws, R. (17, november, 2018). Geef cyberpesters geen kans. Het Laatste Nieuws, 53.

Fortson, D. (27, november, 2018). ‘Mijn kinderen mogen niet naar een gsm staren. Onze uitvindingen doen de samenleving uit elkaar vallen’. Humo, 16.

Wagenaar, S. & Hulsebosch, J. (2016). Leren in tijden van tweets, apps en likes: de invloed van sociale technologie. Utrecht: Kessels en Smit Publishers.

Wagenaar, S. & Rondeel, M. (2012). Het ontwerpboek: leertrajecten ontwerpen voor vakmanschap en vernieuwing. Utrecht: Kessels en Smit Publischers

Hulsebosch, J. & De Bruyckere, P. & Smits, B. (2011). De jeugd is tegenwoordig. België: Lannoo Meulenhoff

VRT. Eén (Prod.) & McDermott, Q. (Reg.). (2009). Koppen XL: pestkoppen op het net [video]. België

Internet Marketing Nederlands (Prod.) & Internet Marketing Nederlands (Reg.). (2014). Solliciteren met social media [DVD]. Nederland: Source1 Media

VRT.Canvas (Prod.) & Dielen, J., Bahri, R. (Reg.). (2011). Ter zake: (A)sociale media? [DVD]. België: VRT.Canvas

Bocklandt, P. (2016) Mogelijkheden en aanbevelingen i.v.m. online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden. Gent: Arteveldehogeschool

Protocol van 10 december 2012 van gemeenschappelijke verklaring voor de realisatie van netwerken en zorgcircuits in de ggz voor kinderen & jongeren (24 januari 2013). Belgisch Staatsblad, 3198.

Decreet van 15 juni 2018 betreffende het onderwijs XXVIII (17 augustus 2018). Belgisch Staatsblad, 65081

Gatz, S. Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd & Brussel (oktober 2014). Beleidsnota 2014-2019 Media. Kabinet van Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Lamers, K. (16 februari 2017). Social media in 2017: de laatste statistieken. geraadpleegd via: https://www.emerce.nl/research/social-media-2017-laatste-statistieken

We Are Social en Hootsuite. (2018). Cijfers over internet, sociale media en e-commerce in België. Geraadpleegd via: https://www.jeroenpersyn.be/cijfers-over-internet-sociale-media-en-e-com m erce -in-belgie/

Studiedienst van de Vlaamse Regering. (2016). Nieuwsgaring- naar medium en leeftijd - VI [Excel]. Vlaamse Gemeenschap: Statistiek Vlaanderen van de Vlaamse overheid. Geraadpleegd via: https://www.statistiekvlaanderen.be/ statistiek-media#becc1cb8-4565-4cc4-9d21-840a2bf277f4

Elise Vanhoonacker bronnenlijst

Berghouwer, A. & Van Wieringen, F. (2006). Sociaal kapitaal en beroepsonderwijs. Naar een ordeningskader voor praktijkervaringen. Rapport, Max Goote Kenniscentrum

Bronneman-Helmers, R. &Zeijl, E. (2008). Burgerschapsvorming in het onderwijs. In: Betrekkelijke betrokkenheid. Studies in sociale cohesie. p. 173-205 Sociaal en Cultureel Planbureau. Sociaal en Cultureel Rapport 2008.

De Haan, J. (2008). Sociale contacten via digitale kanalen. In: P. Schnabel, R. Bijl, J. de Hart (red.). Betrekkelijke betrokkenheid. Studies in sociale cohesie (365- 385). Sociaal en Cultureel Planbureau. Sociaal en Cultureel Rapport 2008

De Haan, J. & Adrichem, L. (2010). Meedoen of buitenspel staan in de digitale leefwereld. Van digitale uitsluiting naar e-inclusie. In V. Frissen & M. Slot (Red.) De duurzame informatiesamenleving. Jaarboek ICT en samenleving 2010, p. 85-100. Gorredijk: MediaUpdate.

Grotendorst, A. (2009). Ans Grotendorst in gesprek met Sibrenne Wagenaar. Onderwijs en Gezondheidszorg. Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs, 34 (2), 10-12

Ito, M., Ed. (2009). Hanging Out, Messing Around, and Geeking Out: Kids Living and Learning with New Media. Cambridge: MIT Press.

Jenkins, H.(2006). Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. MacArthur Foundation

Kasters, E. (2009). WAT PUNT NUL…? Web 2.0 en voortgezet onderwijs mbo-leerlingen. Kennisnet OnderzoeksreeksIct in het Onderwijs

Kirschner, P. A. (2002). Can we support CCSL? Educational, social and technological affordances for learning. Inaugural address.

Kirschner, F. (2009). ‘United brains’ als oplossing voor het leren van complexe leertaken. Dissertatie, Open Universiteit Nederland.

Kral, M. (2010). De nieuwe digitale kloof: Multimediale geletterdheid. Presentatie gegevens tijdens de 10e Frank Stötelerlezing bij de Pabo Arnhem.

Kreijns, K., Kirschner, P.A. &Jochems, W. (2002). The Sociability of Computer-Supported Collaborative Learning Environments. Journal of Educational Technology & Society, 5(1), 8-22

Laurillard, D. (2002). Rethinking University Teaching. A conversational framework for the effective use of learning technologies. London: Routledge.

Lowyck, J. (2002). De leraar als tienkamper. http:// www.cdenv-vlaamsparlement.be/docs/dossiers/ onderwijs/20020309/05tienkamper.htm

Maslowski, R., Naayer, H.M., Isac, M.M., Oonk, G.H. &. Van der Werf, M.P.C. (2010). Eerstebevindingen International Civics and Citizenship Education Study. Rapportage voor Nederland. Groningen: GION

Onstenk, J. (2007). Web 2 in de BVE. Web 2.0 als informeel leermiddel in het beroepsonderwijs. Kennisnet OnderzoeksreeksIct in het Onderwijs

Schäfer, M..T. (2008). Bastard Culture! User participation and the extension of the cultural industries. DissertatieUniversiteit Utrecht.

Schoondorp, M. (2010). Sociale media en de kansen voor het onderwijs. Rapport SURFnet/Kennisnet

Simons, P.R.J. (2010). Leren gaat om verbinden. Leren is geen plicht maar een kans. Mediacoach, vaktijdschrift over jeugd en mediawijsheid, 2, 15-18

Van den Beemt, A., Akkerman, S. & Simons, P.R.J. (2010). The use of interactive media among today’s youth: Results of a survey. Computers in Human Behavior, 26 (5), 1158-1165.

Ten Dam, G., Volman, M., Westerbeek, K., Wolfgram, P., Ledoux, G., &Peschar, J. (2003). Sociale competentie langs de meetlat: Het bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstand. Het evalueren en meten van sociale competentie. Den Haag: Transferpunt Onderwijsachterstanden.

Van Merriënboer, J.J.G. &Kanselaar, G. (2006). Waar staan we na 25 jaar onderwijstechnologie in Vlaanderen, Nederland en de rest van de wereld? PedagogischeStudiën, 83 (4), 278-300.

Vasudevan, L. (2010). Education remix: New media, literacies, and the emerging digital geographies. Digital Culture & Education, 2(1), 62-82.

Vanthournout, G., Donche, V., Gijbels, D. & Van Petegem, P. (2009). Alternative data-analysis techniques in research on student learning: illustrations of a personoriented and developmental perspectives. ReflectingEducation, 5(2), 35-51.

Maud Wijckaert (bronnenlijst)

Veerman, C., Vuuren, A., & Verhoeff, D. (2017). Hangen gamen en sociale-mediagebruik samen met schoolverzuim? Tijdschrift Voor Gezondheidswetenschappen, 95(4), 169-179.

Haagsma, M. (2012). Understanding problematic game behavior: Prevalence and the role of social cognitive determinants. Twente: University of Twente.

Ryan, T., Chester, A., Reece, J., & Xenos, S. (2014). The uses and abuses of Facebook: A review of Facebook addiction. Journal Of Behavioral Addictions, 3(3), 133-148

Lee, J., Kwon, Y., Yang, S., Park, S., Kim, E., & Na, E. (2017). Differences in Friendship Networks and Experiences of Cyberbullying Among Korean and Australian Adolescents. The Journal of Genetic Psychology, 178(1), 44-57.

Griffiths MD, Kuss DJ, Demetrovics Z. Social networking addiction: an overview of preliminary findings. Behavioral addictions: criteria, evidence and treatment 2014.

Saskia Y. M. Mérelle, Annet M. Kleiboer, Miriam Schotanus, Theresia L. M. Cluitmans, Cornelia M. Waardenburg, Danielle Kramer, … Antonius J. van Rooij. (2017).
WHICH HEALTH-RELATED PROBLEMS ARE ASSOCIATED WITH PROBLEMATIC VIDEO-GAMING OR SOCIAL MEDIA USE IN ADOLESCENTS? A LARGE-SCALE CROSS-SECTIONAL STUDY. Clinical Neuropsychiatry, 14(1), 11-19.

Lemmens, Valkenburg, & Peter. (2011). Psychosocial causes and consequences of pathological gaming. Computers in Human Behavior, 27(1), 144-152.

Kuss DJ, Griffiths MD. Online gaming addiction in adolescence: a literature review of empirical research. J Behav Addict. 2012;1:3-22

Petry, N., Rehbein, F., Gentile, D., Lemmens, J., Rumpf, H., Mößle, T., … O'Brien, C. (2014). An international consensus for assessing internet gaming disorder using the new DSM ‐5 approach. Addiction, 109(9), 1399-1406.

Van Rooij, A., & Prause, N. (2014). A critical review of "Internet addiction" criteria with suggestions for the future. Journal Of Behavioral Addictions, 3(4), 203-213.
Van Rooij, A., Schoenmakers, T., Van Den Eijnden, R., Vermulst, A., & Van de Mheen, D. (2012). Video game addiction test: Validity and psychometric characteristics. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 15(9), 507-11.

Van Den Eijnden, Lemmens, & Valkenburg. (2016). The Social Media Disorder Scale. Computers in Human Behavior, 61(C), 478-487.

Vanneste, Y., Rots, C., Goor, I., & Feron, F. (2012). Medische Advisering Ziekgemelde Leerling door de jeugdarts (M@ZL). Tijdschrift Voor Gezondheidswetenschappen, 90(7), 412-419.

Esch, P., Bocquet, V., Pull, C., Couffignal, S., Lehnert, T., Graas, M., … Ansseau, P. (2014). The downward spiral of mental disorders and educational attainment: A systematic review on early school leaving. Bmc Psychiatry, 14(1), 237.

Havik, Trude, Bru, Edvin, & Ertesvåg, Sigrun K. (2015). School Factors Associated with School Refusal- and Truancy-Related Reasons for School Non-Attendance. Social Psychology of Education: An International Journal, 18(2), 221-240.

Ten Ham, Anne, & Essink-Matzinger, Caroline. (2013). Sociale media in het hoger onderwijs: Samen slim. Assen: Van Gorcum.
De Lange, Michiel, Raessens, Joost, Frissen, Valerie, Lammes, Sybille, & De Mul, Jos. (2015). Playful Identities: The Ludification of Digital Media Cultures (MediaMatters). Amsterdam University Press.

Laura Marschall. (2018). Vriendschapsverzoek. Amsterdam Uitgeverij Luitingh-Sijthoff.

Jessica Maes. (2017). Jeugdhulp: ‘Zonder verstand van sociale media kan je beter ophouden’. Zorg+Welzijn, Volume 23, Issue 10, 30-31.

Masha, Spits., Suzan, Oudejans. (2016). Verlsaafd aan sociale media-maar wat is dat?, Verslaving, Vol. 12, Issue 3, 223-226.

Verhoef, J., Hiemstra, R.R.K. & Cachet, A. (2013). Politie, ICT en toekomstvisie, Het Tijdschrift voor de Politie, 75 (4), 6-10.

Catrysse, L. (2012). Sociale mdia & jongeren : Welke invloed hebben deze sociale media op onze hersenen? Een onderzoek naar hoe jongerne omgaan met deze nieuwe vorm van communicatie. Torhout: KATHO, Departement ReNo. [Eindwerk]

Nijs, R. (2012). Cyberpesten, de tweede generatie van pesten. [Eindwerk]

Deblock, C., Van Den Broucke, W. (2017). Onderzoek naar de meerwaarde van sociale media op procesoptimalisaties. Gent: UGent. [Eindwerk]

Claeys, An-Sofie, & Opgenhaffen, Michaël. (2017). Hoe staan werkgevers tegenover het gebruik van sociale media op de werkvloer? KU Leuven.

Van Hecke, Jo, Nijs, Davy, & Dekelver, Jan. (2012). Is je organisatie klaar voor sociale media? In Internet als methodiek in de jeugdzorg (pp. 62-68). Garant; Antwerpen.

Valcke, Peggy, Valgaeren, Pieter Jan, & Lievens, Eva. (2013). Identiteitsdiefstal via sociale media : Een juridische benadering van een maatschappelijk fenomeen. In Sociale Media : Actuele juridische aspecten (pp. 67-90). Intersentia; Antwerpen.

Yueming, Z. (2014). Social Media Review: The impact of social media on brand-consumer relationships. Ideas in Marketing: Finding the new and polisching the old, 624-624.

Bertaux, D. (1971). Nouvelles perspectives sur la mobilité sociale en France. Quality and quantity, 5, 87-129.

Bonfadelli, H. (1988) Gesundheitskampagnen in den Massenmedien : Kommunikationstheorie für Kommunikationspraxis. Sozial-und Präventivmedizin, 33, pp 86-92.

Dielens, Jasmin, & Bahri, Riadh. (2011). (A)sociale media ? (Ter zake). Brussel: VRT. Canvas.

Nederland 2. (2013). Grens van de vrije mening (Debat op 2). Hilversum: Nederland 2.

NPO Tegenlicht? (10 april 2016). Cyberjihad [Tv-uitzending]

Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse uitvoeringsbepalingen over radio-omroep en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep. (B.S. 21/04/2017)

Protocol tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie met het oog op het optimaal elektronisch uitwisselen en delen van informatie en gegevens tussen de actoren bevoegd inzake de gezondheids- en welzijnssector en de bijstand aan personen (B.S. 29/04/2013)

Decreet betreffende radio-omroep en televisie (B.S. 10/05/2009)

Hootsuite. (januari 2018). Most active social media platfor. We are social.
Geraadpleegd via: http://www.socialmediahandleiding.be/social-media-statistieken

Iza Vercruysse

BRONNENLIJST:

 • Barnett J, Coulson M. Virtually real: a psychological perspective on massively multiplaye ronline games. RevGen Psychol. 2010;22:1195–210.
 • Bruner O. Playstation nation: protect your child from video game addiction. New York: Hachette Book Group; 2006.
 • Lee JY, Kwon Y, Yang S, et al. Differences in friendship networks and experiences of cyberbullying among Korean and Australian adolescents. J Genet Psychol. 2017;178:44–57.
 • Petry NM, Rehbein F, Gentile DA, et al. Comments on the international consensus statement of internet gaming disorder: furthering consensus of hindering progress? Addiction. 2016;111:175–8.
 • Ryan T, Chester A, Reece J, et al. The uses and abuses of Facebook: a review of Facebook addiction. J Behav Addict. 2014;3:133–48.
 • Andreassen CS. Online social network site addiction : acomprehensive review. Curr Addict Rep. 2015;2:175–84.
 • Aarseth E, Bean AM, Boonen H, et al. Scholars’ open debate paper on the World Health Organization ICD-11 gaming disorder proposal. J Behav Addict. 2016;5:1–4.
 • Eijnden RJJM van den, Lemmens JS, Valkenburg PM. The Social Media Disorder Scale, validity and psychometric properties. Comput Human Behav. 2016;12:478–87.
 • Egger HL, Costello EJ, Angold A. School refusal and psychia- tric disorders: a community study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2003;42:797–807.
 • Esch P, Bocquet V, Pull C, et al. The downward spiral of mental disorders and educational attainment: a sys- tematic review on early school leaving. BMC Psychiatry. 2014;14:237.
 • Goodman R, Ford T, Simmons R, et al. Using the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) to screen for child psy- chiatric disorders in a community sample. Br J Psychiatry. 2000;177:534–9.
 • Haagsma M. Understanding problematic game behavior. Proefschrift, Enschede: Universiteit Twente; 2012.
 • Havik T, Bru E, Ertesvåg SK. School factors associated with school refusal- and truancy- related reasons for school non- attendance. Soc Psychol Educ. 2015;18:221–40.
 • Kardefeld-Winther D. Assessing the diagnostic contribu- tion of internet gaming disorder criteria requires improved content, construct and face validity – a response to Rehbein and colleagues. Addiction. 2015;110:1359–60.
 • Lemmens JS. Causes and consequences of pathological gaming, computers in human behaviour. Proefschrift, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam; 2011.

Zanne Ver Eecke

American Association for the Advancement of Science (2010). Psychiatry. DSM-V at a glance. Science, 3. 7.-b.-b. (sd).

Braun, V. &. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101, DOI 10.1191/1478088706qp063oa.

Breslin, F. S. (2000). A comparison of a brief and long version of the Situational Confidence Questionnaire. Behaviour Research and Therapy, 38, 1211-1220, DOI 10.1016/S0005-7967(99)00152-7.

Caplan, S. (2003). Preference for online social interaction: a theory of problematic internet use and psychosocial well-being. Communication Research, 30, 625- 648, DOI 10.1177/0093650203257842.

Diepvints, M. (sd). Opgehaald van talentenkrant: http://www.talentenkrant.be/2018/07/01/eindwerk-michelle-diepvints/

Hussain, Z. &. (2009). The attitudes, feelings, and experiences of online gamers: a qualitative analysis. CyberPsychology and Behavior, 12, 747-757, DOI 10.1089/cpb.2009.0059.

Science, A. A. (2010). Psychiatry. DSM-V at a glance. Science, 327, 770-b. DOI 10.1126/science.327.5967.770-b.

van Rooij, A. Z. (2012). Het behandelen van internetverslaving met cognitieve gedragstherapie., International Journal of Mental Health and Addiction, 10, 69-82. . Opgehaald van Springerlink: https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/content/pdf/10.1007%2Fs12501-012-0041-0.pdf

Substance-related disorders. American Psychiatric Association - DSM-5 Development. (2010, februari 10). Opgehaald van www.dsm5.org/ proposedrevisions/pages/substance-relateddisorders.aspx (10-02-2010).

(2004). In S. &. Rollnick, Motivational interviewing. In N. Heather & T. Stockwell (Eds.), The essential handbook of treatment and prevention of alcohol problems (pp. 105-116). West Sussex, England: : John Wiley & Sons, Ltd.

American Association for the Advancement of Science (2010). Psychiatry. DSM-V at a glance. Science, 3. 7.-b.-b. (sd).

Block, J. (2008). Issues for DSM-V: Internet addiction. . American Journal of Psychiatry, 306-307.

Braun, V. &. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101, DOI 10.1191/1478088706qp063oa.

Breslin, F. S. (2000). A comparison of a brief and long version of the Situational Confidence Questionnaire. Behaviour Research and Therapy, 38, 1211-1220, DOI 10.1016/S0005-7967(99)00152-7.

Brewer, J. &. (2008). The neurobiology and genetics of impulse control disorders: Relationships to drug addictions. . Biochemical Pharmacology, 75, 63-75.

Calis, M. K. (2013). Socialbestitas: sociale media: van vertier tot verslaving. . Middelbeers: InnoDoks. .

Caplan, S. (2003). Preference for online social interaction: a theory of problematic internet use and psychosocial well-being. Communication Research, 30, 625- 648, DOI 10.1177/0093650203257842.

De Waal, M. V. (2016). De platformsamenleving: Strijd om publieke waarden in een online wereld. . Amsterdam: University Press.

De Wildt, W. (2000). Leefstijltraining 2. Handleiding voor de trainer. . Nijmegen: Cure & Care.

De Wildt, W. (2010). Alcohol dependence: treatment effectiveness and the concept of craving. Amsterdam: University of Amsterdam.

Deblock, D. (2014). Cyberpesten, de school en het CLB: Grensoverschrijdend gedrag wordt virtueler. . Welwijs: wisselwerking, onderwijs en welzijnswerk, 25, pp. 15-18.

Diepvints, M. (sd). Opgehaald van talentenkrant: http://www.talentenkrant.be/2018/07/01/eindwerk-michelle-diepvints/

Du, Y. J. (2010). Longer term effect of randomized, controlled group cognitive behavioural therapy for internet addiction in adolescent students in Shanghai. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 44, 129-134.

Hussain, Z. &. (2009). The attitudes, feelings, and experiences of online gamers: a qualitative analysis. CyberPsychology and Behavior, 12, 747-757, DOI 10.1089/cpb.2009.0059.

Marlatt, G. &. (2005). Relapse prevention: maintenance strategies in the treatment of addictive behaviors. . New York: Guilford Press.

Meerkerk. (2009). Opgehaald van Daily and Compulsive internet use and well-being in adolescence: a diathesis-stress model based on big five personality traits: https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-008-9298-3.

Meerkerk, G. E. (2009). The Compulsive Internet Use Scale (CIUS): some psychometric properties. CyberPsychology and Behavior, 12, 1-6, DOI 10.1089/cpb.2008.0181.

Meerkerk, G. R. (2009). Nieuwe verslavingen in zicht. Een inventariserend onderzoek naar aard en omvang van ‘nieuwe verslavingen’ in Nederland. Rotterdam: IVO (IVO Reeks 63; http://bit.ly/98vABT)., Nederland.

Miller, W. &. (2002). Motivational interviewing: preparing people for change (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Monti, P. (2002). Treating alcohol dependence: a coping skills training guide. New York: Guilford Press.

Oudejans, S. (2009). Routine outcome monitoring and learning organizations in substance abuse treatment. . Amsterdam: Amsterdam: Universiteit of Amsterdam.

Potenza, M. (2006). Should addictive disorders include non-substance-related conditions? . Addiction, 101 , 142-151.

Rooij, A. v. (2012). Treating internet addiction with cognitive-behavioral therapy: a thematic analysis of the experiences of therapists. . International Journal of Mental Health Addiction, 10, 69-82.

Schoenmakers, T. (2011). Online video game addiction: identification of addicted adolescent gamers[artikel]. Vives Kortrijk.

Science, A. A. (2010). Psychiatry. DSM-V at a glance. Science, 327, 770-b. DOI 10.1126/science.327.5967.770-b.

Shirky, C. (2010). Slimmer: hoe sociale media ons effectiever, creatiever en actiever maken. . Amsterdam: Business Contact.

Tao, R. H. (2010). Proposed diagnostic criteria for internet addiction. Addiction, 105, 556-564, DOI 10.1111/ j.1360-0443.2009.02828.x.

van Rooij, A. Z. (2012). Het behandelen van internetverslaving met cognitieve gedragstherapie., International Journal of Mental Health and Addiction, 10, 69-82. . Opgehaald van Springerlink: https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/content/pdf/10.1007%2Fs12501-012-0041-0.pdf

Wood, R. (2008). Problems with the concept of video game ‘Addiction’: some case study examples. International Journal of Mental Health and Addiction, 6, 169-178.

Substance-related disorders. American Psychiatric Association - DSM-5 Development. (2010, februari 10). Opgehaald van www.dsm5.org/ proposedrevisions/pages/substance-relateddisorders.aspx (10-02-2010).

2, H. N. (Regisseur). (2011). [Film].

2, H. N. (Regisseur). (2013). [Film].

(2004). In S. &. Rollnick, Motivational interviewing. In N. Heather & T. Stockwell (Eds.), The essential handbook of treatment and prevention of alcohol problems (pp. 105-116). West Sussex, England: : John Wiley & Sons, Ltd.

(2008, maart 18). Opgehaald van codex vlaanderen Artikel 2 decreet : https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?

DID=1029470&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1341768,1341770,1341790,1341791,1341794
(2018). In D. Smith, Growing your library career with social media. Chapter 1 – social media in society. Elsevier : Ltd.

Alsteens, L. (2010, 9 10). Werkstress verziekt ons online gedrag. Opgehaald van De Standaard: https://academic.gopress.be/Public/index.php?page=archive-article&issueDate=2018-09-10&articleOriginalId=destandaarddestandaard8d7d8746-b2ad-11e8-8849-d7c2a5f0e75310092018-00000&q=Werkstress%20verziekt%20ons%20online%20gedrag

American Association for the Advancement of Science (2010). Psychiatry. DSM-V at a glance. Science, 3. 7.-b.-b. (sd).

Block, J. (2008). Issues for DSM-V: Internet addiction. . American Journal of Psychiatry, 306-307.

Bommelé, J. S.-J. (2017). Targeting hardcore smokers: the effects of an online tailored intervention, based on motivational interviewing techniques. British Journal of Health psychology.

Braun, V. &. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101, DOI 10.1191/1478088706qp063oa.

Breslin, F. S. (2000). A comparison of a brief and long version of the Situational Confidence Questionnaire. Behaviour Research and Therapy, 38, 1211-1220, DOI 10.1016/S0005-7967(99)00152-7.

Brewer, J. &. (2008). The neurobiology and genetics of impulse control disorders: Relationships to drug addictions. . Biochemical Pharmacology, 75, 63-75.

Buitenweg, D. v. (2018). Worth a thousand words?: Visual concept mapping of the quality of life of people with severe mental health problems. . International Journal of Methods in Psychiatric Research 27(3).

Calis, M. K. (2013). Socialbestitas: sociale media: van vertier tot verslaving. . Middelbeers: InnoDoks. .

Caplan, S. (2003). Preference for online social interaction: a theory of problematic internet use and psychosocial well-being. Communication Research, 30, 625- 648, DOI 10.1177/0093650203257842.

Catrysse, L. (2012). sociale media & jongeren: welke invloed hebben deze sociale media op onze hersenen? Een onderzoek naar hoe jongeren omgaan met deze nieuwe vorm van communicatie. . Torhout: KATHO, Departement ReNo., België: Torhout: KATHO, Departement ReNo.

Claeys, B. (2018, 9 20). Pesten kun je nooit achter je laten. Maar het gaf mij wel de drive om te laten zien wat ik waard ben. pagina 60. Opgehaald van Libelle: https://academic.gopress.be/nl/search-article

De Letter, J. v. (2017). Determinants of harassment in online multiplayer games. Presented at the 67th Annual ICA Conference: Interventions. Communication Research and Practice.

De Waal, M. V. (2016). De platformsamenleving: Strijd om publieke waarden in een online wereld. . Amsterdam: University Press.

De Wildt, W. (2000). Leefstijltraining 2. Handleiding voor de trainer. . Nijmegen: Cure & Care.

De Wildt, W. (2010). Alcohol dependence: treatment effectiveness and the concept of craving. Amsterdam: University of Amsterdam.

Deblock, D. (2014). Cyberpesten, de school en het CLB: Grensoverschrijdend gedrag wordt virtueler. . Welwijs: wisselwerking, onderwijs en welzijnswerk, 25, pp. 15-18.

Diepvints, M. (sd). Opgehaald van talentenkrant: http://www.talentenkrant.be/2018/07/01/eindwerk-michelle-diepvints/

Du, Y. J. (2010). Longer term effect of randomized, controlled group cognitive behavioural therapy for internet addiction in adolescent students in Shanghai. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 44, 129-134.

een vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk visienota. (sd). Opgehaald van Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/een-vlaams-cultuurbeleid-in-het-digitale-tijdperk-visienota

Eén, B. V. (Regisseur). (2012). [Film].

Fiers, S. (2004). Succes en invloed van nieuwe tv-formats. [conferentieverslag]. . Leven: KU Leuven, Academische lerarenopleiding sociale wetenschappen. .
gameverslaving. (sd). Opgehaald van online hulpverlening: https://www.online-hulpverlening.be/blog/tag/gameverslaving/

Hooghe, M. S. (2004). Jong geleerd is oud gedaan: onderzoek naar de verhouding tussen jongeren en politiek. Hoezo, politiek op school?; Media in het nieuwe leerplan (pp. 8-13). Leuven: KU Leuven. Academische lerarenopleiding sociale wetenschappen.

Hussain, Z. &. (2009). The attitudes, feelings, and experiences of online gamers: a qualitative analysis. CyberPsychology and Behavior, 12, 747-757, DOI 10.1089/cpb.2009.0059.
jongeren en pesten. (sd). Opgehaald van vlaanderen: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/jongeren-en-pesten

Lembrechts, L. (2011). Cyberpesten: als de grenzen van de echte en de virtuele wereld vervagen. . Panopticon: tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 32, pp. 21-35.
Manuti, A. D. (2016). The Social Organization : managing human capital through social media. . London: Palgrave Macmillan.
Marlatt, G. &. (2005). Relapse prevention: maintenance strategies in the treatment of addictive behaviors. . New York: Guilford Press.
Meerkerk. (2009). Opgehaald van Daily and Compulsive internet use and well-being in adolescence: a diathesis-stress model based on big five personality traits: https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-008-9298-3.
Meerkerk, G. E. (2009). The Compulsive Internet Use Scale (CIUS): some psychometric properties. CyberPsychology and Behavior, 12, 1-6, DOI 10.1089/cpb.2008.0181.
Meerkerk, G. R. (2009). Nieuwe verslavingen in zicht. Een inventariserend onderzoek naar aard en omvang van ‘nieuwe verslavingen’ in Nederland. Rotterdam: IVO (IVO Reeks 63; http://bit.ly/98vABT)., Nederland.
Miller, W. &. (2002). Motivational interviewing: preparing people for change (2nd ed.). New York: Guilford Press.
Minnebo, J. ,. (2004). De relatie tussen mediagebruik en schoolprestaties: een uitgemaakte zaak? . Leuven: Vliebergh Senciecentrum.
Monti, P. (2002). Treating alcohol dependence: a coping skills training guide. New York: Guilford Press.
Mostrey, R. (2015). Verantwoord gebruik van sociale media door studenten en de zorg. Brugge: Vives. Departement gezondheidszorg., België: Brugge: Vives. Departement gezondheidszorg.
Oudejans, S. (2009). Routine outcome monitoring and learning organizations in substance abuse treatment. . Amsterdam: Amsterdam: Universiteit of Amsterdam.
Potenza, M. (2006). Should addictive disorders include non-substance-related conditions? . Addiction, 101 , 142-151.
Rooij, A. v. (2012). Treating internet addiction with cognitive-behavioral therapy: a thematic analysis of the experiences of therapists. . International Journal of Mental Health Addiction, 10, 69-82.
Schoenmakers, T. (2011). Online video game addiction: identification of addicted adolescent gamers[artikel]. Vives Kortrijk.
Schoofs, L. (2014). Een competentieprofiel voor jongerenwerkers in de tijd van smartphones en sociale media: YoWoMo 2.0. Geel: Thomas More Kempen. Departement Gezondheid & Welzijn.
Science, A. A. (2010). Psychiatry. DSM-V at a glance. Science, 327, 770-b. DOI 10.1126/science.327.5967.770-b.
Shirky, C. (2010). Slimmer: hoe sociale media ons effectiever, creatiever en actiever maken. . Amsterdam: Business Contact.
sociale media. (sd). Opgehaald van hilde crevits: http://www.hildecrevits.be/nl/tags/sociale-media
sociale media zijn voor 62 van belgische internetgebruikers dagelijkse gewoonte. (sd). Opgehaald van statbel. fgov: https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/sociale-media-zijn-voor-62-van-belgische-internetgebruikers-dagelijkse-gewoonte
statistiek media. (sd). Opgehaald van statistiek vlaanderen: https://www.statistiekvlaanderen.be/statistiek-media
Süral, I. K. (2048). Trait Emotional Intelligence and Problematic Social Media Use Among Adults: The Mediating Role of Social Media Use Motives. United States: Springer.
Tao, R. H. (2010). Proposed diagnostic criteria for internet addiction. Addiction, 105, 556-564, DOI 10.1111/ j.1360-0443.2009.02828.x.
team verslavingszorg. (sd). Opgehaald van VGGZ: https://www.vggz.be/27/team-verslavingszorg
uitenweg, D. B. (2018). Subjectively different but objectively the same?: Three profiles of QoL in people with severe mental health problems. Quality of Life Research, 27(11), 2965–2974.
Van de Mheen, D. (2014). Gedragsverslaving? . Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.
Van Rooij, A. A. (2017). Go/Stop : a bottom-up framework to understand young children's engagement with (exercise) video games.
van Rooij, A. J. (2017). Clinical validation of the C-VAT 2.0 assessment tool for gaming disorder: A sensitivity analysis of the proposed DSM-5 criteria and the clinical characteristics of young patients with video game addiction. Addictive Behaviors 64, 269-274.
Van Rooij, A. J. (2017). Time to abandon Internet Addiction? Predicting problematic internet, game, and social media use from psychosocial well-being and application use. . Clinical Neuropsychiatry 14 (1), 113-121.
Van Rooij, A. K.-W. (2017). Lost in the chaos: Flawed literature should not generate new disorders. Journal of behavioural addictions.
van Rooij, A. Z. (2012). Het behandelen van internetverslaving met cognitieve gedragstherapie., International Journal of Mental Health and Addiction, 10, 69-82. . Opgehaald van Springerlink: https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/content/pdf/10.1007%2Fs12501-012-0041-0.pdf
Vandoninck, S. (2016). Omgaan met onlinerisico’s: welke jongeren zijn meer kwetsbaar online? . Welwijs: wisselwerking, onderwijs en welzijnswerk, 27, pp. 13-15.
Vandromme, F. (2018, juli 17). Hump. Opgehaald van Ik heb zitten aftellen tot mijn 18de…. pagina 16: https://academic.gopress.be/nl/search-article
Wood, R. (2008). Problems with the concept of video game ‘Addiction’: some case study examples. International Journal of Mental Health and Addiction, 6, 169-178.
Zinn, M. (2008). Behandeling van internetverslaving. . Issue 5.Volume 10., 2019-224.
Zinn, M. (2009). Motiverende gespreksvoering: wat is het en wat is het juist niet? Issue 3.Volume 5., .60-63.
Zinn, M. (2010). Multidisciplinaire richtlijn stoornissen in het gebruik van alcohol. Issue 4.Volume 2., 28-31.

Bronnenlijst Nikita De Coninck:

Ahuja, V., Medury, Y., 2010. Bedrijfsblogs als e-CRM-tools - het vergroten van de betrokkenheid van consumenten door middel van content management. J. Database Marketing Klant
Ahuja, V., Medury, Y., 2011. Bedrijfsblogs als hulpmiddelen voor consumentensegmentatie met behulp van clusteranalyse voor consumentenprofilering. J. Targeting Meas. Anal.
Bacon, R.(2012).@sociale media. Brussel: VRT éen.
Baird, C.H., Parasnis, G., 2011. Van sociale media tot sociaal klantrelatiebeheer. Strategisch leiderschap 39 (5), 30-37.
Barnes, N., 2008. Social media in de Inc. 500: de eerste longitudinale studie. J. New Commun. Res. 3, 74-78.
Boudry, E, Schols, M, Vandoninck, S, Vanwynsberghe, H en Herbots, K. (2017) Jongeren en digitale media. Kinderen afschermen is geen goed idee. Sociaal. Net.
Briones, R., Kuch, B., Liu, B., Jin, Y., 2011. Bijblijven met het digitale tijdperk: hoe het Amerikaanse Rode Kruis sociale media gebruikt om relaties op te bouwen. Public Relat. Rev. 37 (1), 37-43.
Broothaerts, N. (2010) het lespakket stop cyberpesten. Brussel: Child focus.
Burson-Marsteller, 2012. De wereldwijde check-up voor sociale media 2012, http://sites.bursonmarsteller.com/social/Presentation.aspx (geopend op 15 oktober 2013).
Chan-Omsted, S., Li, J.C., 2002. Strategische concurrentie in de multichannel video-programmeermarkt: een intraindustriële strategische groepsstudie van kabel programmeernetwerken. J. Media Econ. 15 (3), 153-174.
Cho, S., Huh, J., 2010. Inhoudsanalyse van bedrijfsblogs als hulpmiddel voor relatiemanagement. Corporate Commun. Int. J. 15 (1), 30-48.
CJ 엔터테인먼트 (prod.) & Pang, Ŭn-jin. (Reg.). (2013). Perfect getal (dvd-video).
Commandeur, J.J.F., Heiser, W.J., 1993. Mathematical Derivations in the Proximity Scaling (PROXSCAL) van Symmetric Data Matrices (Tech. Rep. No. RR-93-03). Leiden. Afdeling Datatheorie, Universiteit Leiden, Nederland.
Cook T., Hopkins L., 2008. Sociale media of '' Howe zijn gestopt met piekeren en hebben leren houden van communicatie '' Uw organisatie en web 2.0 (3rd ed), http: trevorcook.typepad.com/weblog/files/CookHopkins-SocialMediaWhitePaper-2008.pdf (toegankelijk op 20 oktober 2013).
Cox, J.L., Martinez, E.R., Quinlan, K.B., 2008. //Blogs en het bedrijf: de risico's beheren, de vruchten plukken
. J. Bus. Strategie 29 (3), 4-12.
Curtis, L., Edwards, C., Fraser, K., et al, 2010. Adoptie van sociale media voor public relations door non-profitorganisaties. Public Relat. Rev. 36 (1), 90-92.
De crescenzo; J-C.(2016). Fictions coréennes. Fuveau: descrescenzo editeurs
De pauw,H. (2005). Een groot geheim in een klein hoofdje: stilstaan bij seksueel misbruik in theorie en praktijk. Antwerpen: Garant.
De smet,S. (2008). Op het scherp van het net: een verkennende studie over jongeren, internet en betaalseks.
Deboutte,G.(2017). Cyberpesten aanpakken: graag een tandje meer!. Welwijs wisselwerking onderwijs en welzijnswerk, pg: 23-26.
Deheu,F.(2008). Cyberpesten: wat doen kinderen en wat weten ouders?.Tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde,Pg:359-370
Deighton,J.(2007). Medias sociaux et entreprise, une route pleine de defis commentaires invites.
Dielens, J en Bahri, R. (2011). (A)sociale media?. Brussel: VRT.
Dillon, W.R., Mulani, N., 1989. LADI: Een latent discriminerend model voor het analyseren van marketingonderzoeksgegevens. J. Mark. Res. 26, 15-29.
E. Go, K.H. You / Telematics and Informatics 33 (2016) 176-186 185
Eun ,G.(2016). Maar niet alle sociale media zijn hetzelfde: de gebruikspatronen van sociale media van organisaties analyseren. Telematics en informatica .pg: 176-186.
Eyrich, N., Padman, M.L., Sweetser, K.D., 2008. PR-beoefenaars gebruiken sociale media-instrumenten en communicatietechnologie. Public Relat. Rev. 34 (4), 412-414.
Feyen,J. (2010). Cyberpesten,who cares?.Onderwijstijdschrift van het VVKSO,2009-2010, Pg;10-12.
Fiegenbaum, A., Thomas, H., 1995. Strategische groepen als referentiegroepen: theorie, modellering en empirisch onderzoek van de industrie en concurrentiestrategie. strateg. Manag. J. 16 (6), 461-476.
Grunig, J.E., 2009. Paradigma's van wereldwijde public relations in een tijd van digitalisering. Prism, 6. http://www.doaj.org/doaj?func=fulltext&aId=614075 (gebruikt 15 oktober, 2013).
Hendrickx, F. (2013) Social media and labour law. Dublin
Hennig-Thurau, T., Malthouse, E.C., Friege, C., Gensler, S., Lobschat, L., Rangaswamy, A., Skiera, B., 2010. De impact van nieuwe media op klantrelaties.
Hilversum (2013) grens van de vrije mening mag je op sociale media alles zeggen? Hilversum: Nederland.
Horizons 54 (3), 241-251.
J. Serv. Res. 13 (3), 311-330.
Jansen, B.J., Zhang, M., Sobel, K., Chowdury, A., 2009. Twitter-kracht: tweets als elektronische mond-tot-mondreclame. J. Am. Soc. Inform. Sci. Technol. 60 (11), 2169-2188.
Kaplan, A., Haenlein, M., 2010. Gebruikers van de wereld, verenigt u! De uitdagingen en kansen van sociale media. Bus. Horiz. 53 (1), 59-68.
Kaplan, A.M., Haenlein, M., 2009. The fairyland of Second Life: virtuele sociale werelden en hoe je ze kunt gebruiken. Bus. Horiz. 52 (6), 563-572.
Kelleher, T., Miller, B.M., 2006. Organisatorische blogs en de menselijke stem: relationele strategieën en relationele uitkomsten. J. Comput. Gemedieerde communicatie. 11(2), 395 414.
Ketchen, D.J., Shook, C.L., 1996. De toepassing van clusteranalyse in strategisch managementonderzoek: een analyse en kritiek. Strateg. Manag. J. 17 (6), 441-458.
Kietzmnn, J.H., Hermkens, K., McCarthy, I.P., Silvestre, B.S., 2011. Sociale media? Word serieus! De functionele blokken van sociale media begrijpen. Bus.
Korea Content Creative Agency, 2012. Studie over effectieve manieren van organisaties 'public relations met behulp van sociale media. Korea Content Creative Agency, Seoul.
Kyung h.Y.(2004).Tcap-genmutaties bij hypertrofische cadriomyopathie en gedilateerde cardiomyopathie. Tijdschrift van het american college of cardiology.
Kyung h.Y.(2015). Waarom hebben mensen toegang tot nieuws met mobiele apparaten? Onderzoek naar de rol van geschiktheidsperceptie en motieven bij mobiel nieuwsgebruik. Telematica en informatica. Pg: 108-117.
Lee, S., Hwang, T., Lee, H.H., 2006. Bedrijfsbloggingsstrategieën van de Fortune 500-bedrijven. Manag. Decis. 44 (3), 316-334.
Lietsala, K., Sirkkunen, E., 2008. Social Media: een inleiding tot het gereedschap en het proces van de participatie-economie. University of Tempere Press, Tempere.
Mapping_Consequences.pdf (geopend op 15 oktober 2013).
Marketing 19 (3), 173-182.
Martinez, M.(2014). Opportunities and challenges in the use of social networks to optimize guidance actions. Social and behavioral sciences, p. 441-447.
McGee, J., Thomas, H., Pruett, M., 1995. Strategische groepen en de analyse van marktstructuur en dynamiek in de industrie. Br. J. Manag. 6 (4), 257-270.
Ozguven,N.(2013). The relationship between personality traits and social media use. Social behavior and personality, p.517(12).
Pavlik, J.V., 2007. In kaart brengen van de gevolgen van technologie voor public relations. Teruggeplaatst van: http://www.instituteforpr.org/files/uploads/Pavlik_
Phillips, D., 2009. Een Grunigiaanse weergave van model PR. Leverwealth. http://leverwealth.blogspot.com/2009/01/grunigian-view-of-modern-pr.html (geopend op okt.13, 2013).
Rybalko, S., Seltzer, T., 2010. Dialoogcommunicatie in 140 tekens of minder: hoe Fortune 500-bedrijven stakeholders betrekken met Twitter
Sollie, H. (2016). Alledaagse magie: mentale weerbaarheid van kinderporno en forensisch rechercheurs. Ku Leuven, faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen.
Strategie beheren. 17 (2), 91-105.
Weyns, T, Verschueren, K en Colpin, H. (2015) Gedrag leerkracht bepaald sociaal gedrag leerlingen. Metro.
정지우 필름 (prod.) & 정, 지우 (reg.), Jung, Ji-woo (reg.).(2014). Eungyo 은교 (dvd-video). Koreaans filmarchief.

Bronnen Camille Verhaest

Van der Nagel, J. en Kiewijk, M. en Didden, R. (2013) Iedereen gebruikt, toch? Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Hulsebosch, J. en Wagenaar S. (2010). Online professionaliseren. J. Hulsebosch, S. Wagenaar , sociale media voor professionals, organisaties en facilitatoren. Houten : Bohn Stafleu Van Loghum
Weggeman, M. (2007). Leidinggeven aan professionals? Niet doen! Over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie. Schiedam: Scriptum Management. p.35
Kwakman, F. (2007). De toekomst van professionals. Schoonhoven: Academic Service.  bron van boek
Zelenka, A.T. & Sohn, J. (2008). Connect. A guide to a new way of working. Tips, resources and inspiration for the web worker. Indiana: Wiley Publishing.  bron van een boek
Pink, Daniel H. (2005). A whole new mind. Why right-brainers will rule the future. New York: Penguin Group.  Bron van een boek
De Caluwé, L. & Vermaak, H. (1999). Leren Veranderen. Een handboek voor de veranderkundige. Alphen a/d Rijn: Samson.  Bron van handboek

Pink, Daniel H. (2005). A whole new mind. Why right-brainers will rule the future. New York: Penguin Group.

Zelenka, A.T. & Sohn, J. (2008). Connect. A guide to a new way of working. Tips, resources and inspiration for the web worker. Indiana: Wiley Publishing.
Kwakman, F. (2007). De toekomst van professionals. Schoonhoven: Academic Service.

Schawbel, D. (2009). Powerful brand to achieve career success. Berkshire: Kaplan Publishers

Hulsebosch, J., & Wagenaar, S. (2016). Leren in tijden van tweets, app en likes: de invloed van sociale technologie. Utrecht: Kessels en Smit Publishers.
Hanraets, I., & Hulsebosch, J., & De Laat, M. (2011). Experiences of pioneers facilitating teacher networks for professional development. Educational Media International, 84 (2), 85-99.
Wagenaar, S., & Raamsdonk, H. (2010). Het leren gebruiken van social media. In: Leren in organisaties, 10 (11), 30-32.
Frijters, M., Wagenaar, S. (2005). Resultaatgericht leren en ontwikkelen. In: Onderwijs en gezondheidszorg: vakblad voor opleiders in gezondheidszorgonderwijs, 29 (2), p.15-17.
Franken, I. en van den Brink, W. (2009) Handboek verslaving. Utrecht: De Tijdstroom.
Nijs, D. en Rooij, T. en Kisjes, H. (2015) Internetverslaving. Amsterdam: Uitgeverij Boom.
Rosen en Larry, D. (2013) Hoe ons digitaal gedrag ons leven bepaalt. Antwerpen: Manteau.

Zevenhuizen,M. (2008) Als je partner porno kijkt. Psychologie magazine. (27), p. 40-45.

Mulder, F. (2018) De prijs van porno: Het vult nooit. Amsterdam: De Groene Amsterdammer. (142), p.34-39.

Finoulst, M. en Maillard, C. (2007) Pubers zien (ongewild) veel porno. Bodytalk. (9), p. 44-45.

Derwael, K. (2011) Facebook applicatie voor anaXis en Mechelen.

Bierinckx, K. (2016) Communicatiemanagement via Facebook binnen The Kraft Heinz Company.

Pigeon, J. (2018) Een nuttige communicatietool voor gemeenten?

Van Hecke, J., Nijs, D. & Dekelver, J. (2012) Internet als methodiek in de jeugdzorg. In J. Van Hecke, D. Nijs & J. Dekelver (red.), is je organisatie klaar voor sociale media? (p.62-68). Antwerpen: garant
Roex, R. en Valcke, P. en Valgaeren, P en Lievens, E. (2013) Identiteitsdiefstal via sociale media: een jurdische benadering van een maatschappelijk fenomeen. (p. 67-90) Antwerpen: Intersentia.
Conings, C. en Lievens, E. en Wauters, E. en Valcke, P. (2015) Statusupdate: Belgische opsporing voelt zich verward bij het speuren in private sociale media. (p.267-304) Antwerpen: Intersentia.

Mayeur, J. (2018) Kinderen hebben online vrij spel: ouders kennen er toch niets van. Gazet van Antwerpen. p. 11.
Mayeur, J. (2018) Online vrij spel omdat mama en papa er toch niets van kennen. Het belang van Limburg. p. 8.
Van Puymbroeck, R. (2018) Iedereen bereikbaar, iedereen verslaafd. De Tijd. p. 20.
De Dobbelaer, R. en Paulussen, S. en Maeseel P. (2013) Sociale media en oude routines. Tijdschrift voor communicatiewetenschap.
Koeleman, H. (2018) Interne communicatie Strategieën, methoden, rollen. Amsterdam: Boom.
Walrave, M. en van Ouytsel, J. (2014) Mediawijs online: Jongeren en sociale media. Tielt: LannooCampus.

Chen, J. en Gemming, L. en Hanning, R. en Allman-Farinelli, M. (2018) Smartphone apps and the nutrition care process: Current perspectives and future considerations. (p.750-757) Patient Education and Counseling.
Vatalaro, A. en Culp, A. en Hahs-Vaughn, D. en Barnes, A. (2018) A quasi-experiment examining expressive and receptive vocabulary knowledge of preschool head start children using mobile media apps. Early childhood education journal (p. 451-466).
Böhme, C. en Von, O. en Baron, M en Krey, K. en Hübner, J. (2017) Development of a rating tool for mobile cancer apps: information Analysis and formal and content-related evaluation of selected cancer apps. Journal of cancer education.

Vroom, A. (2012) Pesten is (nog steeds) een pest. Vilvoorde: VTM-Telefacts.
Stelletta, A. en Bourgouin, N. (2013) Gepest voor het leven. Brussel: VRT Eén.
Pluym, C. (2007) Educatie: pesten op school. Torhout: KATHO-departement ReNo.